Delikli Sac Tanımı

 

 

Delikli Sac Tanım ve Hesapları

Makine Sanayisinden Otomativ Sanayisine…
Delikli sac hayatımızın bir çok noktasında..

Delikli Sac TSE Standartları (TS 4311)

Kurallar

Bir elek levhasındaki delikler, aşağıdaki şekil özelliklerinin verilmesiyle belirlenir.

Deliklerin şekli
Göz açıklığı W1 veya şeklin oval olma halinde göz açıklıkları W1 ve W2
Deliklerin birbirlerine göre diziliş şekilleri
Delik adımım P, veya delik adımları P1 ve P2
Elek levhasının kenarlarına göre delik dizilişlerinin tertibi. Elek levhalarında tabik edilebilicek delik tip ve dizilişleri metindeki şekillerde gösterilmiştir.

Kodlamanın okunabilirliğinden emin olmak için

Delikler ve delik adımları kodlamasının açıkça birbirinden ayrılması. Aralarında “X” işareti olan kodlamadaki değerlerin verilmesi kesin sağlanmalıdır.

DELİKLERİN DİZİLİŞİ

“U” Dizilişli Delik Görseli

Deliklerin orta noktalarının, bir dikdörtgenin köşelerine denk gelecek şekilde dizilmesi “U” dizilişi olarak kodlanır. P1 alanı, dikdörtgen köşelerine denk gelen kısa kenarı üzerindeki mesafenin aralık değerini belirtir. P2 alanı ise, dikdörtgen köşelerine denk gelen uzun kenarın üzerindeki mesafenin aralık değerini ifade eder. Sol taraftaki şekilde de hem P1 alanını hem de P2 alanını görebilirsiniz. Ayrıca delik diziliminin şekli, U harfine benzediğinden ötürü adı “U” dizilişi olarak adlandırılmıştır.

“Z” Dizilişli Delik Görseli

Deliklerin orta noktalarının, bir dikdörtgenin köşeleri ve dikdörtgenin köşegenlerinin kesiştiği noktaları denk gelecek şekilde “Z” dizilişi olarak kodlanır. P1 alanı, dikdörtgen köşelerine denk gelen kısa kenarı üzerindeki mesafenin aralık değerini belirtir. P2 alanı ise, dikdörtgen köşelerine denk gelen uzun kenarın üzerindeki mesafenin aralık değerini ifade eder.

“M” Dizilişli Delik Görseli

Deliklerin orta noktalarının, bir karenin köşeleri ve karenin köşegenlerinin kesiştiği noktalara denk gelecek şekilde dizilmesi “M” dizilişi olarak kodlanır. Kare olmasından ötürü, bu sizilişin P1 ve P2 değerleri olmayıp sadece P değeri ile belirtilmiştir. P değerlerinin tüm ölçüleri aynıdır. Ayrıca 45 derecelik açıları da sağ tarafta bulunan görselde belirtilmiştir. Delik diziliminin şekli M harfine benzediğinden ötürü adı “M” dizilişi olarak adlandırılmıştır. 

“T” Dizilişli Delik Görseli

Deliklerin orta noktalarının, bir eşkenar üçgenin köşelerine denk gelecek şekilde dizilmesi “T” dizilişi olarak kodlanır. Ayrıca 60 derecelik açıları da sağ tarafta bulunan görselde belirtilmiştir. Delik diziliminin şekli T harfine benzediğinden ötürü adı “T” dizilişi olarak adlandırılmıştır. 

 


Bir elek levhasındaki delikler,
yukarıdaki şekil özelliklerinin verilmesiyle belirlenir.

 

Winning designs

DELİK ADIMI
“U” ve “Z” dizilişlerinde R, C, CD veya H şekilleri için delik, adımının her iki boyutu belirtilir. Kısa olanı, P1 ilk olarak gösterilmek suretiyle araya bir “x” işareti konulur. “U” diziliş durumunda P1=P2 olduğu zaman sadece p belirtilir. “U” ve “Z” dizilişlerinde LR veya LC şekilleri için deliklerin enine paralel delik adımı, P1 olarak belirtilir. U dizilişi durumunda P1=P2 olduğu zaman sadece P belirtilir. “M” ve “T” dizilişleri için sadece “P” belirtilir.

KODLAMA
Delik Şekilleri
R : Daireyi (Yuvarlak)
C : Kare, kenarları elek levhasının kenarlarına paralel
CD : Kare, köşegenleri elek levhasının kenarlarına paralel
LR : Yuvarlak köşeli delikler
LC : Köşeleri dik olan delikler
gibi sembollerle gösterilir.

GÖZ AÇIKLIĞI
Delik şekillerinde göz açıklıkları mm olarak belirtilir. Göz açıklığı en ve boy gibi iki boyutta iface ediliyorsa bu iki boyut arasında “x” işareti konularak gösterilir.

“Z” dizilişlerinde, R, C, CD ve H şekilleriyle daha kısa delik adımının, P1,daha uzun kenara paralel olası durumunda tertip 1, daha kısa delik adımının daha kısa kenara paralel olması durumunda Tertio 2 olarak adlandırılır.

“U” ve “Z” dizilişlerinde R, C, CD, ve H şekilleriyle daha kısa delik adımının P1 daha uzun kenara paralel olması durumunda Tertip 1, daha kısa delik adımının daha kısa kenara paralel olması durumunda Tertip 2, adlandırılır.

U ve Z dizilişlerinde LR ve LC Şekilleri ile Tertip 1, genişlik W1’in daha uzun kenara paralel olmasıdır.

Ses Ozellikleri;
Ses Gecirgenligi,
Belirli Frekenslari Emme Ozelligi.

Havalandirma Ozellikleri;
Hava Akisi Saglama.

Estetik Ozellikleri;
Tasarim Kontrolu,
Aydinlatma Kontrolu,
Havalandirma,
Aydinlatma Kontrolu.

Radyasyon Emme Ozellikleri;
EMI / RFI,
Mikro Dalga

Filtreleme / Ayiklama Ozellikleri
Akis Orani Kontrolu,
Parcacik Genislik Kontrolu.

Kodlama ve Göz açıklığı değerleri,
işin düzgün çıkabilmesi adına önem arz etmektedir.